7109

הוועדה המקומית לתכנון ובניה
זמורה

 • אתר ועדה חדש ונגיש עלה לאויר!

  אתר הוועדה המחודש עלה לאויר - אתר נגיש ומותאם לסלולר

זמורה 3.jpg

חדשות

 • הקמת ועדות מקומיות לתכנון ולבניה בגדרה ובגן יבנה

  ביום 29.1.18 פורסמו בקובץ התקנות 7941 צווי תכנון ובניה ונקבעו בהם מרחבי תכנון למועצה המקומית גן יבנה ולמועצה המקומית גדרה.

  בהתאם לצווים אלו פעולה או דיון שהחלה לבצע הוועדה המקומית לתכנון ולבניה זמורה, תמשיך אותה, מהשלב אליו הגיעה, הוועדה המקומית החדשה.

  הצו קבע כי תחילת הצו ביום פרסומו – דהיינו 29.1.18, לפיכך לא ניתן להמשיך בטיפול בעניינך בוועדה המקומית לתכנון ולבניה זמורה.    

  להמשך הטיפול  יש לפנות לגורם הרלוונטי - הוועדה המקומית גדרה או הוועדה המקומית גן יבנה

 • 18/01/2018

  מליאת הוועדה אישרה הנחיות מרחביות לתכנית זמ/589 בגדרה בישיבת מליאה מיום 19.12.17

 • 01/01/2018

  מליאת הוועדה אישרה הנחיות מרחביות בישיבת מליאה מיום 29/11/17

 • 16/05/2016

  לידיעה -הוחלף טופס 4 המלצה לאכלוס ע"י הג"א

 • 11/04/2016

  מליאת הוועדה אישרה את מדיניות האכיפה

 • 10/04/2016

  מליאת הוועדה אישרה את ההנחיות המרחביות

 • 08/04/2016

  החל מה-6 באפריל 2016 חלוקה חדשה לפקחי הועדה: 1. גן יבנה, מזכרת בתיה שטחים חקלאיים ושכונת אשת חיל - אלישע חובב 2. בני עי"ש, קריית עקרון (כולל עקרון 2000) - דורון אוחיון 3. גדרה, מזכרת בתיה הוותיקה (גני המושבה) - לירן לוי

 • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הוועדה המרחבית ו/או המועצות, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הוועדה המרחבית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הוועדה המרחבית לתכנון ובניה בלבד.