מפת הגעה     צור קשר  

הועדה לתכנון ובניה זמורה

האתר מאפשר הצגת ואחזור מידע ממאגרי המידע ההנדסיים ברשות בנושא תכנון, רישוי, פרסומים, ישיבות הועדה ועוד.  


נוהל הגשת בקשה להיתר לבקשות שלא הופק עבורן תיק מידע מקוון להיתר

 mainpic1

אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המרחבית ו/או המועצות, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הועדה.
הוועדה ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר.
המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הוועדה בלבד.