בקשה לאישור לטאבו / לרישום מקרקעין

סוג הבקשה:

* חובה לבחור את סוג הבקשה לטאבו


לתשומת ליבך החל מיום 01.09.18 אין צורך בהגשת תצהיר בדבר היעדר חריגות בניה, בכל העברה לטאבו תתבצע ביקורת על ידי מח' הפיקוח של הוועדה

בקשה לרישום בית משותף

 • הגשת 2 תשריטי רישום
 • נסח טאבו / חוזה חכירה בתוקף
 • חתימות בעלי המקרקעין ע"ג התשריט/ חתימת עו"ד + יפוי כח ע"י כל הבעלים
 • קבלה עבור תשלום אגרה- הזמנה לאישור לטאבו- רישום בית משותף
 • את כל המסמכים יש להגיש לועדה בעת קבלת קהל

בקשה להעברת זכויות עקב גירושין

 • פסק דין חתום
 • תעודת גירושין
 • צילום תעודת זהות
 • נסח טאבו
 • אישור מועצה (למעט קרית עקרון)
 • כתב הצהרה והתחייבות – רק מקבל העברה חותם
 • טופס בקשה

העברה ללא תמורה

 • צילום תעודת זהות נותן /מקבל
 • תצהירים נותן/מקבל
 • נסח טאבו עדכני/חוזה חכירה (אם מדובר באדמת מנהל)
 • אישור מועצה (למעט קרית עקרון)
 • כתב הצהרה והתחייבות
 • טופס בקשה
 • יפוי כוח

בקשה למידע בדבר חבות או אי חבות בהיטל השבחה

 • חוזה רכישה
 • נכס טאבו עדכני
 • צילום תעודת זהות
 • יפוי כח
 • טופס בקשה

להזמנת אישור לטאבו ללא כרטיס אשראי נא לפנות לוועדה

כתובת הנכס:


* חובה לבחור ישוב

מקרקעי הנכס:

בעלי עניין:

פרטי המוכר


פרטי מבקש הבקשה

פרטי המוכר זהים לפרטי מבקש הבקשה.


פרטי הקונהניתן לשלוח קבצים בפורמטים הבאים בלבד: png , jpg , gif , pdf , docx , doc , jpeg, xls, xlsx