הצגת סדרי יום לישיבות הוועדה

נמצאו 3 תוצאות מתאימות

סוג ישיבה
מספר ישיבה
תאריך ישיבה
סדר יום
מליאת הועדה המקומית זמורה 2019001 22/01/2019
מליאת הועדה המקומית זמורה 2018017 25/12/2018
רשות רישוי 20180033 10/12/2018